Dirigent


Met veel plezier en inzet werk ik met amateurzangers van allerlei slag en van divers niveau. Het boeit me om hen uit te dagen verder te komen dan waar zij zelf aan durven te denken. Door een open en ontspannen sfeer te creëren krijgt iedereen de ruimte binnen het koor te groeien in zijn rol. Invalshoeken zijn uiteenlopend: nu eens de tekst van een lied, dan de harmonie of de ritmiek, of het ontdekken van de klankvoorstelling aan de hand van allerhande voorbeelden of anekdotes. Serieus zijn is goed, gek doen mag.

De programmering doe ik het liefst aan de hand van thema’s. Binnen dit kader staat ook een afwisseling van (indien de voorkeur daaraan wordt gegeven, professionele) instrumentale begeleiding. Ik kan mij goed verplaatsen in de motivatie van zangers en hun koorbesturen. Ik denk mee met de opzet en uitvoering van hun plannen; desgewenst kan ik de thema’s zelf initiëren. Overigens vind ik het interessant om zo nu en dan samen te werken met andere kunstdisciplines.

Dankzij het geven van zanglessen kan ik niet alleen goed beoordelen of een aspirant zanger de kunst verstaat, maar ook of hij in het kader van de koorklank op zijn plaats is binnen het koor.

Vanwege het telkens opnieuw zoeken naar de ideale koorklank zit ik niet vast in traditionele (koor)opstellingen. Elk lied heeft een eigen klank nodig. Met (zang)technische aanwijzingen, door de muziek in beweging te ervaren en door te werken vanuit suggestieve beelden wordt daar naar toe gewerkt. Meer algemeen zie ik ook mogelijkheden aan de koorklank te werken door middel van workshopachtige activiteiten, bijvoorbeeld tijdens een koor(studie)dag.
Ik vind het heel belangrijk dat koorleden zich bewust zijn dat er een goede koordiscipline heerst. Hiermee bedoel ik niet eens zozeer de presentieplicht (dat spreekt vanzelf!), maar juist zaken die een koorzanger hoort te weten over plaatsing van medeklinkers, de vorming van klinkers, een beheerste ademhaling enzovoort. Gaande de tijd dat ik met een koor bezig ben, worden deze zaken als vanzelf opgepikt.

In de loop van de jaren ben ik dirigent geweest van heel verschillende koren. De bindende factor die ik overal ben tegen gekomen is de passie voor de koormuziek.
Onder het kopje ‘links’ kun je de koren aanklikken en meer informatie over de koren te krijgen.
Hans van Rutten
Adem en Muziek
Hans van Rutten
Adem en muziek
Hans van Rutten
Roerdompstraat 39
2025 CM Haarlem
023-5393922
info@ademenmuziek.nl
Hans van Rutten
Roerdompstraat 39
2025 CM Haarlem
023-5393922
info@ademenmuziek.nl