Adem en spanning

Spanning is nuttig. Elk mens bouwt spanning op, om in tijden van drukke werkzaamheden of stressvolle situaties te kunnen blijven functioneren. Vaak spelen er kleine klachten op, die vanzelf wel over als gaan als de spanning weer afneemt. Soms verdwijnen de klachten niet, terwijl de oorzaak – de spanning – toch is verdwenen. Dan kan de Methode Van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapie (AOT) uitkomst bieden. Met AOT krijg je meer inzicht in wat ontspanning is.

Wat is AOT?
Ademtherapie helpt het herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. De combinatie van deze twee therapieën heeft een grote meerwaarde.

Wanneer kan AOT helpen?
AOT kan helpen bij
spanning-gerelateerde klachten
klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen

psychische problemen
angst, depressie, fobieën, paniek, trauma-verwerking

functionele problemen
houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, chronische pijn, rsi-klachten, slechte rompbalans, whiplash, stemproblemen

problemen met lichamelijke oorzaak die tot spanningen kunnen leiden, zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

De behandeling
Tijdens de behandeling leer je via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning en je leert hoe deze door jezelf verminderd kan worden.
Je leert een aantal oefeningen in liggende, zittende en staande houding. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Soms pas ik handgrepen (zachte manuele technieken) toe om oefeningen te verduidelijken of om het effect van de oefening beter te begeleiden.

Individuele therapie
Individuele adem- en ontspanningstherapie (AOT) kan op eigen initiatief of op verwijzing (van bijvoorbeeld de huisarts) gevolgd worden. We zetten een behandeling in, die uit vier sessies bestaat van elk 50 minuten. Dan overleggen we of het nodig is door te gaan. Soms is nog een viertal sessies voldoende om een duurzaam resultaat te krijgen.

Musici en AOT
Als ervaren blokfluitist, dirigent en stemcoach ken ik de valkuilen van een musicus als geen ander. Je blijft maar oefenen, want het kan altijd beter. Je gaat wat verzitten om die ene noot goed te krijgen. Je geeft meer energie om een ‘forte’ te bereiken. Je speelt met extra precisie dat moeilijke loopje. Ongemerkt doe je dit ook bij passages waar het echt niet nodig is. Je spanningsniveau kan hierdoor aardig oplopen, waardoor klachten kunnen ontstaan. Rug- en schouderklachten worden veel genoemd. Zangers en blazers klagen over gebrek aan adem. Onnodig hoge spanning voor een optreden zijn vaak het gevolg. Met AOT leer je met andere zintuigen dan je oren te ‘luisteren’ naar wat je doet.
Omdat je als musicus een goed lichaamsgevoel hebt ontwikkeld, zijn introductie- of groepslessen een heel interessante optie. De ervaringen kunnen leiden tot nieuwe inzichten en daardoor mogelijke klachten helpen voorkomen.
In principe ga je op dezelfde open manier aan de slag met ontspanningsoefeningen als in een normale AOT-setting. Daarnaast bied ik je de mogelijkheid de nieuwe verworvenheden in de praktijk, met je eigen instrument, toe te passen.
AOT is zeer geschikt zowel amateurs als professionals.