Koordirigent

In de loop van de jaren ben ik dirigent geweest van heel verschillende koren. Op dit moment geef ik leiding aan 3 koren: Oratoriumkoor Langedijk, Soester Mannenkoor ‘Apollo’ en Oratoriumkoor Cantando Pijnacker. Hoe verschillend deze koren ook zijn, de bindende factor is de passie voor het zingen van koormuziek.
Optimaal
Met minder inspanning meer bereiken: ik richt mij op een zo gemakkelijk mogelijke, functionele manier van werken. Ik probeer mijn koorzangers zich goed te laten voelen zodat ze optimaal kunnen presteren in een prettige omgeving.

Werkwijze
Met veel plezier en inzet werk ik met amateurzangers van allerlei slag en van divers niveau. Het boeit me om hen uit te dagen verder te komen dan waar zij zelf aan durven te denken. Door een open en ontspannen sfeer te creëren krijgt iedereen de ruimte binnen het koor te groeien in zijn rol. Invalshoeken zijn uiteenlopend: nu eens de tekst van een lied, dan de harmonie of de ritmiek, of het ontdekken van de klankvoorstelling aan de hand van allerhande voorbeelden of anekdotes. Serieus zijn is goed, gek doen mag. Ik hecht niet aan traditionele kooropstellingen. Elk lied heeft een eigen klank nodig. Met (zang)technische aanwijzingen, door de muziek in beweging te ervaren en door te werken vanuit suggestieve beelden wordt daar naar toe gewerkt. Meer algemeen zie ik ook mogelijkheden aan de koorklank te werken door middel van workshopachtige activiteiten, bijvoorbeeld tijdens een koor(studie)dag.

Programmering
De programmering doe ik het liefst aan de hand van thema’s. Binnen dit kader staat ook een afwisseling van (indien de voorkeur daaraan wordt gegeven, professionele) instrumentale begeleiding. Ik kan mij goed verplaatsen in de motivatie van zangers en hun koorbesturen. Ik denk mee met de opzet en uitvoering van hun plannen; desgewenst kan ik de thema’s zelf initiëren. Ik vind ik interessant om zo nu en dan samen te werken met andere kunstdisciplines.

Advies en begeleiding
Dankzij mijn ervaring met het geven van zanglessen kan ik niet alleen goed beoordelen of een (aspirant) zanger de kunst verstaat, maar ook of hij in het kader van de koorklank op zijn plaats is binnen het koor. Door stemtesten te herhalen bestaat de mogelijkheid de zangers individueel te volgen in hun ontwikkeling.

Koordiscipline
Ik vind het heel belangrijk dat koorleden zich bewust zijn dat er een goede koordiscipline heerst. Hiermee bedoel ik niet eens zozeer de presentieplicht (‘s avonds na een dag hard werken, uitgeslapen en fit voor een studieochtend, dat spreekt vanzelf!), maar juist zaken die een koorzanger hoort te weten over plaatsing van medeklinkers, de vorming van klinkers, een beheerste ademhaling enzovoort. Gaande de tijd dat ik met een koor bezig ben, worden deze zaken als vanzelf opgepikt.